Pravila i propisi

Dozvole

Dnevne ribolovne dozvole moraju se kupiti prije početka ribolova kod ribočuvara ili u ribičkom domu.

KONTAKT I PRODAJA DOZVOLA:
 • Žura Mihael: 095 524 17 27
 • Šimunov Nenad: 098 186 12 27
 • Horvat Juro: 091 725 93 39


  Ribički dom u radno vrijeme (Utorak, četvrtak od 16:30 do 18:30)

  Cijena dnevne karte: Jezero Reketarna i Sava: 60 kn Ostala jezera: 100 kn Salmonidne vode (potoci Bregana i Gradna): 150 kn

  NOĆNI RIBOLOV DOZVOLJEN JE UZ NAJAVU KOD RIBOČUVARA

  Pravila i propisi

  Bobovica - Veliko jezero kod doma: dva(2) ribolovna pribora s po jednom udicom po priboru.Zabrana izlova bijele ribe osim kedera za postavu za lov grabežljivaca na tom jezeru. Ostala jezera Bobovica i jezero Trebež - Veliko: tri(3) ribolovna pribora s po jednom udicom po priboru. Trebež - Raketarna (Ulovi I Pusti): Princip ribolova Ulovi I Pusti:dva(2) ribolovna pribora s po jednom udicom po priboru. Zabranjena upotreba čuvarica, osim u slučaju kad se procijeni da su ozljederibe takove prirode da ne garantiraju preživljavanje ribe. U tom slučaju obaveza je ribolovca da o tome obavjesti ribočuvara ili drugu ovlaštenu osobu. SVAKI ULOV PLEMENITE RIBE,BEZ OBZIRA NA PRINCIP RIBOLOVA(ULOVI I PUSTI ILI DOZVOLJEN IZLOV) MORA BITI UPISAN U POPIS ULOVA!

  Pribor i oprema Svaki ribolovac dužan je u svom priboru imati: prostirku,podmetač minimalnih dimenzija stranice 70 cm,Antiseptik, vagu kliješta i čuvaricu.Ulovljena riba veče težine od propisane mora se u što kraćem roku neoštećena vratiti u vodu. Primjećene manje ozljede obavezno je tretirati Antiseptikom.Ukoliko se procijeni da su ozljederibe takove prirode da ne garantiraju preživljavanje ribe,obaveza je ribolovca da o tome obavjesti ribočuvara ili drugu ovlaštenu osobu.

  Mjere i količine: Dozvoljen dnevni izlov:dva(2)komada plemenite ribe ili dva(2)kg bijele ribe. Nakon poribljavanja,a u trajanju od 30 dana, dozvoljen je dnevni izlov: jednog(1)komada plemenite ribe ili dva(2)kg bijele ribe. Dozvoljeno je uzeti Šarana i Amura do 5 kg težine po ribi te Štuku iznad 60 cm duljine. Lov grabežljivica dozvoljen je i uporabom živih mamaca iskjučivo ulovljenih na vodi na kojoj se lovi grabežljivica. Godišnja količina izlovljene ribe ograničava se na 35 kg plemenite ribe u što ulazi max. pet(5) kom Štuke. Nako ispunjene godišnje količine ulovljene ribe moguće je nastaviti s ribolovom uz obaveznu kupnju dodatne godišnje ribolovne dozvole po cijeni od 800 Kn. Dnevna ribolovna dozvola vrijedi u trajanju od 24 sata od trenutka kupnje,a dozvoljen je ulov jedne(1) plemenite ribe ili tri(3)kg bijele ribe. Nakon ispunjene kvote,ribolov je moguće nastaviti uz kupnju dodatne dnevne dozvole. Kupnjom dnevne dozvole prihvačaju se propisi i pravilnici ŠRD“SAMOBOR“ Popis ulova uz dnevnu ribolovnu dozvolu,nakon završetka ribolova,predaje se ribočuvaru ili u Društveni Dom u Bobovici.

  Salmonidne vode I.Revir – Potok Bregana Obuhvaća područje od izvora do početka rezervata u Gabrovici(ušće potoka Mala Vodica)inalazi se u Parku Prirode. Dozvoljen je ribolov isključivo umjetnom mušicom i mušičarskim priborom. Dozvoljeno je koristitikoristiti udice do max. veličine 14.Ribolov se obavlja po principu „Ulovi I Pusti“. Zabranjen je izlov Potočnih Rakova. Dozvoljen je ribolov u periodu od 01.svibnja do 30.rujna.

  II.Revir – Potok Bregana Počinje u Gabrovici iza rezervata(ušče potoka Usklopeca uz gostionicu Gabrovica),a završava kod velikog slapa u Grdanjcima. Dozvoljen je ribolov isključivo umjetnom mušicom i mušičarskim priborom. Dozvoljen je izlov jedne(1) Kalifornijske i Potočne Pastrve(dva(2)) komada dnevno minimalne dužine 30 cm. Dozvoljen je ribolov u periodu od 01.svibnja do 30.rujna.

  III.Revir – Potok Bregana Od velikog slapa u Grdanjcima do ušća u Savu. Dozvoljen je ribolov isključivo umjetnim mamcima(umjetne mušice i varalice). Zabranjena je uporaba Leptir Varalica manjeg broja od broja 2. Dozvoljen je ulov dva(2) komada ribe minimalne dužine 30 cm. Dozvoljen je ribolov u periodu od 01.travnja do 30.rujna. Potok Gradana Vrijede isti uvjeti ribolova kao i za III.Revir – Potok Bregana U ISTOM DANU SMIJE SE LOVITI SAMO U JEDNOM REVIRU Na svim salmonidnim vodama kojima gospodari ŠRD“SAMOBOR“,zabranjena je uporaba udica s kontrakukom.

  Dozvole i članarine
  Godišnje Ribolovne Dozvole:
  Uplata za Godišnje Ribolovne Dozvole vrši se isključivo na račun Društva:
  ŠRD“SAMOBOR“
  Bobovica 11, 10430 Samobor
  Žiro račun: 2340009 – 1110377633
  Opis plačanja: Članarina za 2012.godinu


  UTORKOM I ČETVRTKOM OD 16.30 DO 18.30 SATI U TAJNIŠTVU DRUŠTVA MOGU SE PODIĆI UPLATNICE ZA UPLATU ČLANARINE ZA 2012.GODINU POTREBNO JE DONIJETI NA UVID: IDENTIFIKACIJSKU ISPRAVU(OSOBNU ILI ČLANSKU ISKAZNICU)

  Cijenik:
  Novi članovi: 800 Kn (donijeti identifikacijsku ispravu i dvije(2)slike)

  Stari članovi:
 • Seniori od 18 do 70 godina starosti: 800 Kn(radna akcija umanjuje cijenu za 100 Kn u idućoj godini)
 • Seniori od 70 do 75 godina starosti: 600 Kn
 • Seniori iznad 75 godina starosti: 400 Kn
 • RVI: 600 Kn (potrebno II.stupanjsko riješenje o invalidnosti)
 • Žene: 300 Kn
 • Juniori (od 15 do 18 godina starosti): 300 Kn
 • Kadeti (do 15 godina starosti): 100 Kn