Neke odredbe za ŠRD "Samobor" izvađene iz ribolovno-gospodarske osnove 1. Noći ribolov dozvolen je tokom cijele godine uz OBAVEZNU prijavu ribočuvaru.
 2. Član ŠRD "Samobor" može dnevno zadržati količinu ribe koja odgovara tablici 2/b iz Gospodarske osnove iz 2014. god.
 3. Nakon poribljavanja pojedinih voda upravni odbor određuje trajanje lovostaje (7-10 dana) te početak ribolova.
 4. Ulov štuke i smuđa ograničava se na najviše pet (5) komada godišnje.
 5. Dozvoljen godišnji ulov od trideset (30) kilograma plemenite ribe (za članove ŠRD "Samobor")
 6. Svaki ulov mora biti evidentiran u popis ulova, odmah nakon ulova.
 7. Riba preko pet (5) kilograma obavezno se mora vratiti u vodu.
 8. Svaki ribolovac mora imati u priboru vagu, podmetač, prostirku, te antiseptik i čuvaricu.
 9. Na jezeru Trebež Rakterna prakticira se ribolov "ulovi-pusti" i tu je dozvoljen ribolov s najviše dva (2) štapa. Svaka riba, bez obzira na veličinu, vraća se u vodu. Ribolov je dozvoljen samo s udicama bez kontra kukice. Glede gore navedenog lova šarana i amura obvezatna je uporaba kadice, većeg podmetača i antiseptika, a u varaličarenju uporaba klješta za skidanje udice, najlon 0.30mm, podvez 0.20mm, sajlica ili špaga, te podmetač.
 10. Na jezerima Trebež Veliko i Bobovica prakticira se normalan ribolov.
 11. Linjak preko dva (2) kilograma obavezno se mora neozlijeđen vratiti u vodu.
 12. Za osobe do navršene 15-te godine života (kadet) ribolov je dopušten samo s jednim ribolovnim priborom na plovak.
 13. Zabranjuje se unošenje udice, hrane i markera u vodu u cilju primamljivanja ribe ili označavanja položaja ribolova.
 14. Rječica Bregana dijeli se na tri (3) revira (revir I., II., III.) od kojih svaki ima svoj režim. 
 15. Revir I. obuhvaća područje od izvora do početka rezervata u Gabrovici (ušće potoka Mala Vodica) i nalazi se u parku prirode Žumberak-Samoborsko gorje. Ribolov je dozvoljen isključivo na umjetnu mušicu i mušičarski pribor. Ne smiju se koristiti udice veće od broja 14. Svaka riba, bez obzira na vrstu i veličinu mora se vratiti u vodu po sistemu "ulovi-pusti". Zabranjeno je loviti potočne rakove. U ovom reviru ribolov počinje 1. svibnja, a završava 30. rujna.
 16. Revir II. počinje u Gabrovici iza rezervata (ušće potoka Usklopeca uz gostionicu "Gabrovica"), a završava kod velikog slapa u Grdanjcima. U ovom reviru smije se loviti samo na umjetnu mušicu i mušičarski pribor. Dozvoljen je ulov samo kalifornijske pastrve od 2 komada dnevno, minimalne veličine 30cm. Iznimno, može se zadržati samo jedan (1) primjerak potočne pastrve, trofejne veličine, teže od dva (2) kg. U ovom reviru ribolovna sezona počinje 1. svibnja, a završava 30. rujna.
 17. Revir III. proteže se od velikog slapa u Grdanjcima sve do ušća u Savu. Ribolov je dozvoljen samo umjetnim mamcima (mušičarski i varaličarski pribor). Ne smije se koristiti leptir varalica manja od broja 2. Ulov je ograničen na dvije (2) ribe dnevno, minimalne veličine 30cm za potočnu i kalifornijsku pastrvu. Ribolovna sezona u ovom reviru počinje 1. travnja, a završava 30. rujna.
 18. Tijekom jednog dana smije se loviti samo u jednom reviru rječice Bregane i to mora biti evidentirano u popis ulova.
 19. Za potok Gradnu vrijede ista pravila kao i za Revir III. rječice Bregane. 
 20. Na svim salmonidnim vodama kojima upravlja ŠRD "Samobor" zabranjena je upotreba udica s kontra kukicama. 
 21. Za sve eventualne nejasnoće i tumačenja obratite se ribočuvarima.
 22. Svaki uočeni prekršaj bit će kažnjen prema Pravilniku stegovne komisije ŠRD "Samobor" (za članove), a svaki krivolov bit će prijavljen sudcu za prekršaje. 
 23. Nepoznavanje pravila nijednog ribolovca ne oslobađa krivnje.
 24. KUPNJOM DNEVNE ILI GODIŠNJE DOZVOLE PRIHVAĆATE PRAVILA ŠRD "SAMOBOR".


CIJENE GODIŠNJIH DOZVOLA PO KATEGORIJAMA


Seniori: 700,00 kn

Seniorke: 300,00 kn

Juniori: 400,00 kn

Kadeti: 100, 00 kn

 • Član koji nije odradio radnu akciju na iznos doplačuje 300,00 kn.
 • Novi član na iznos doplačuje upisninu od 300,00 kn.