Kontakti i lokacija:

Predsjednik: Božidar Horvat - 091 988 0440
Tajnik: Dražen Martić - 092 155 8714


Adresa: Bobovica 11, 10430 Samobor


Email adresa: srdsamobor1@gmail.com