PRAVILA RIBOLOVA

Pribor i oprema

Svaki ribič koji ribolovi na vodama ŠRD-a “Samobor” je dužan ponašati se odgovorno, poštovati sva pravila i odluke našeg društva, ali i cijeniti prirodu koja ga okružuje te se sportski i odgovorno odnositi prema ulovu.

Svaki ribič dužan je u svom priboru imati prostirku, podmetač minimalnih dimenzija stranice 70 cm, antiseptik, vagu, kliješta i čuvaricu.

Ulovljena riba veće težine od propisane mora se u što kraćem roku neozlijeđena vratiti u vodu. Primjećene manje ozlijede nastale prilikom izvlačenja ribe se moraju tretirati antiseptikom.

Ukoliko se procijeni da su ozljede ribe takve prirode da ne jamče preživljavanje, obaveza je ribiča da obavijesti ribočuvara.

Mjere i količine ulova

VAŽNA OBAVIJEST!

Odlukom ŠRD-a Samobor, na redovnoj Skupštini početkom 2022. godine, ZABRANJEN je izlov štuke na svim jezerima (Trebež, Bobovica) u trajanju od 2 GODINE! U tom periodu može se prakticirati ribolov štuke isključivo po principu “ulovi i pusti”.

Također je donesena odluka da se ribolov štuke od sada prakticira isključivo umjetnim mamcima (zabrana lova na živ i mrtav mamac),  na period od 2 godine!

DNEVNI LIMIT

Dozvoljen dnevni izlov: dva (2) komada plemenite ribe ili dva (2) kilograma bijele ribe. Nakon poribljavanja, a u trajanju od 30 dana, dozvoljen je izlov jednog (1) komada plemenite ribe ili dva (2) kilograma bijele ribe.

Dozvoljeno je uzeti šarana ili amura do 5 kilograma težine po komadu. Zabranjeno je uzimati ribu težu od 5 kilograma i šarana kraćeg od 40 centimetara u dužinu. 


NAPOMENA:  Na jezeru Raketarna vrijedi isključivo “ulovi i pusti” (catch&release) režim ribolova za sve riblje vrste.  Obavezna je uporaba kadice ili prostirke sa povišenim stranicama!

GODIŠNJI LIMIT

Godišnja količina izlovljene ribe ograničava se na 30 kilograma plemenite ribe. Nakon ispunjene godišnje količine ulovljene ribe moguće je nastaviti s ribolovom uz kupnju dodatne godišnje ribolovne dozvole po cijeni od 700,00 kuna.

Ulovljenu ribu koju se misli odnijeti obavezno odmah izvagati i izmjeriti, staviti u čuvaricu i upisati u popis ulova. Ribočuvar ima obavezu kontrolirati  dužinu i težinu ulova!

Članovi ŠRD-a “Samobor”, ali i svi ostali ribiči koji love na dnevnu kartu, obavezno se moraju pridržavati pravila ŠRD-a Samobor. Nepridržavanje istih povlači odgovornost prema disciplinskom pravilniku!

Salmonidne vode

U narednim redovima možete pronaći pravila ribolova koja vrijede na našim salamonidnim vodama u kojima žive ribe iz porodice Salmonida. S obzirom na osjetljivost ribljeg fonda iz ove porodice, naše društvo s posebnom pažnjom pristupa zaštiti i očuvanju istog.

I Revir – potok Bregana

On obuhvaća područja od izvora do početka rezervata u Gabrovici (ušće potoka Mala vodica) i nalazi se u Parku prirode. Tamo je dozvoljen ribolov isključivo umjetnom mušicom i mušićarskim priborom. Dozviljeno je koristiti udice do maksimalne veličine broja 14. Ribolov se obavlja po principu “ulovi i pusti”! Zabranjen je izlov potočnih rakova. Ribolov je dozvoljen u razdoblju od 01. travnja do 30. rujna.

 

II Revir – potok Bregana
On obuhvaća tok koji počinje u Gabrovici iza rezervata (ušće potoka Usklopeca uz gostionicu Gabrovica), a završava kod Velikog slapa u Grdanjcima. Ovdje je dozboljen ribolov isključivo umjetnom mušicom i mušićarskim priborom. Ne smiju se koristiti udice veće od broja 10. Dozvoljen je izlov jedne (1) kalifornijske dnevno. Minimalna dužina zadržane ribe mora biti 30 centimetara. Iznimno se može zadržati samo jedan primjer trofejne potočne pastrve veće od 60 centimetara! Ribolov je dozvoljen u razdoblju od 01. travnja do 30. rujna.

 

III Revir – potok Bregana

On obuhvaća tok od Velikog slapa u Grdanjcima do ušća u Savu. Dozvoljen je ribolov isključivo umjetnim mamcima, što podrazumijeva umjetne mušice i varalice. Zabranjena je uporaba “leptir” varalica manjeg broja od broja 2. Na svim umjetnim mamcima obavezno je korištenje samo jedne jednokuke udice. Dozvoljen je izlov jedne (1) kalifornijske pastrve dnevno. Minimalna dužina zadržane ribe mora biti 30 centimetara. Iznimno se može zadržati samo jedan primjer trofejne potočne pastrve veće od 60 centimetara! Ribolov je dozvoljen u razdoblju od 01. ožujka do 30. rujna.

 

Potok Gradna

U ovom potoku vrijede ista pravila ribolova kao i za III Revir potoka Bregana.

Na svim salmonidnim vodama kojima gospodari ŠRD “Samobor” zabranjena je uporaba udica s kontrakukom!

 

Poribljavanje će se obaviti u Gradni i svim revirima rijeke Bregane!

U ISTOM DANU SMIJE SE LOVITI SAMO U JEDNOM REVIRU!

.

DISCIPLINSKI PRAVILNIK

Članak 1.

Lov ribe nedozvoljenim sredstvima: Izravno rukama, povlačenjem i kvačenjem udicom s vanjske strane ribe, lov mrežom, parangalom, ostima, samicom te ostalim zakonski nedopuštenim sredstvima bit će kažnjen isključenjem iz Društva. Ukoiliko se radi o ribiču koji nije član Društva slijedi prijava Sucu za prekršaje.

Članak 2.

Lov ribe u lovostaju, uzimanje ribe ispod ili iznad propisane mjere, matice Šarana ili Amura teže od 5 kg, linjaka težeg od 2 kg, bijele ribe u količini više od 2 kg ili više od propisane godišnje kvote ulovljene ribe u komadima i kilogramima kaznit će se s 1000,00 kuna ili isključenjem iz Društva te prijavom Sudu za prekršaje.


Članak 3.

Ribolovac koji stavlja u promet ribu ulovljenu u športskom ribolovu (prodaje ili mijenja) bit će kažnjem isključenjem iz Društva te prijavljen Sudu za prekršaje.


Članak 4.

Ribolovac kod kojeg se zatekne više od dozvoljene količine ulovljene ribe bit će kažnjen sa 600,00 kn ili 6 mjeseci zabrane ribolova ili isključenjem iz Društva uz prijavu Sudu za prekršaje.


Članak 5.

Ribolovac koji ribočuvaru onemogućava obavljanje nadzora ili mu ne pruža potrebne informacije u obavljanju nadzora ili se nedolično ponaša prema ribočuvaru bit će kažnjen sa 600,00 kn ili 6 mjeseci zabrane ribolova ili isključenjem iz Društva uz prijavu Sudu za prekršaje.


 Članak 6.

Na svim vodama kojima gospodari ŠRD “Samobor” zabranjeno je korištenje plovila, plivanja i ostalih nedopuštenih aktivnosti u svrhu ribolova. Prekršaj po ovom članku povlači kaznu od 600,00 kn ili 6 mjeseci zabrane ribolova.


Članak 7.

Ribolovac koji lovi ribu s više pribora nego je dozvoljeno bit će kažnjen sa 350,00 kn ili 3 mjeseca zabrane ribolova.


 Članak 8.

Ribolovac koji polaže pravo na ribolovno mjesto, koji se nedolično ponaša prema ostalim ribolovcima ili narušava ugled Društva i međuljudske odnose, bit će kažćnjen sa 600,00 kn ili 6 mjeseci zabrane ribolova ili isključenjem iz Društva.


 Članak 9.

Ribolovac koji se pasivno odnosi prema prekrišiteljima Zakona o slatkovodnom ribarstvu kao i posebnim propisima ŠRD-a “Samobor”, ostavlja smeće i neuredno ribolovno mjesto bit će kažnjen sa 100,00 kn i obaveznom dodatnom radnom akcijom.


Članak 10.

Ribolovac koji ne popunjava popis ulova ili ne nosi sa sobom popis ulova bit će kažnjem sa 600,00 kn ili 6 mjeseci zabrane ribolova ili isključenjem iz Društva.


Članak 11.

Ribočuvar privremeno oduzima ribolovnu dozvolu ribolovcu zatečenom u prekršaju do odluke Disciplinske komisije ili do podmirenja kazne. Imena prekršitelja, prekršaj i izrečena kazna bit će objavljeni na oglasnoj ploči Društva.


Članak 12.

Ribolovac koji ne posjeduje opremu propisanu pravilnikom o priboru i opremi bit će kažnjen opomenom od strane ribočuvara. Za ponavljanje navedenom prekršaja bit će kažnjen sa 100,00 kn i obavezom dodatne radne akcije.


Članak 13.

Kažnjeni ribolovac koji ne plati kaznu u određenom roku ili ponavlja prekršaje bit će kažnjen isključenjem iz Društva, a ovisno o težinoi prekršaja moguće prijavljen Sudu za prekršaje.


 Članak 14.

Sva sredstva prikupljena od novčanih kazni bit će uplaćena u fond za poribljavanje.


Članak 15.

Disciplinski pravilnik odnosi se na sve ribolovce koji obavljaju ribolov na području djelovanja ŠRD-a “Samobor”. U slučaju nemogućnosti naplate kazne ribolovcima s dnevnom ribolovnom dozvolom, pribjegava se prijavljivanju Sudu za prekršaje.


Članak 16.

Ribočuvar će oduzeti godišnju ribolovnu dozvolu onom ribolovcu koji je nije platio do određenog roka.


Članak 17.

O svim prekršajima iz ovog Pravilnika ovlaštene osobe za praćenje i provođenje ovog Pravilnika sastavljaju Zapisnik u dva (2) primjerka od kojih jedan (1) ide prekršitelju, a drugi tajništvu Društva. Nepoznavanje Disciplinskog pravilnika ne umanjuje težinu prekršaja.